Lukk meny
Fast eiendom    06.03.2019

Høyesterett gir ikke full erstatning ved ekspropriasjon

Av Jon-Andreas Lange

DALAN advokatfirma bistår i mange ekspropriasjons- og skjønnssaker, og har i lengre tid vært engasjert i spørsmålet om kapitaliseringsrente og hvordan Høyesteretts «standardrente» gir feil resultat i erstatningsutmålingen. Dette er et viktig innlegg fra to anerkjente økonomiprofessorer som viser at Høyesteretts praksis i ekspropriasjonssaker er i strid med Grunnloven ved at ekspropriatene ikke får full erstatning for sine tap. Dette er høyere realavkastning enn hva selv Oljefondet forventes å få, ifølge beregninger fra Finansdepartementet.

Grupper som har begrenset frihet med hensyn til plassering av erstatning, for eksempel reinbeitedistrikter som er pålagt forsiktig plassering på bankkonto eller i statsobligasjoner, kommer spesielt dårlig ut dersom hovedregelen anvendes også på dem. Det er behov for en snarlig lov- eller forskriftsendring som gir nærmere regler om hvordan beregningen skal gjøres for å sikre full erstatning til de som utsettes for ekspropriasjon.

Les hele teksten

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com