Lukk meny

Aktuelt

12. februar 2020      Aktuelt   Fast eiendom

Din eiendom kan ha fått nytt matrikkelnummer

Bakgrunnen er kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som trådte i kraft den 1. januar 2020. Det er gjennomført en sammenslåing hvor 109 kommuner er slått sammen til 43 nye kommuner. Samtidig er 13 fylker slått sammen til 6 nye fylker. Sammenslåingen har medført endringer for 311 av landets kommuner, som nå er tildelt nye kommunenumre. […]

Les hele artikkelen
20. desember 2019      Aktuelt

DALAN forsterker teamet med to nye partnere med virkning fra 1. januar 2020

Advokat Tonje Liavaag har særlig kompetanse innen arbeidsrett, skatt- og avgift og generasjonsskifte. Advokat Karoline Røvik Zeiner har særlig kompetanse innen generell forretningsjus med særlig vekt på fast eiendom. Vi er sikre på at Tonje og Karoline kan bidra til fortsatt god utvikling i DALAN. Vi gleder oss!

Les hele artikkelen
3. september 2019      Aktuelt

William Nybø ny Managing Partner i Dalan

Det er med stor glede vi i dag kunngjør at William Nybø blir ny managing partner i Dalan advokatfirma. William kom inn som partner i Dalan advokatfirma i 2000 og har arbeidet med de fleste forretningsjuridiske tema. Han har særlig erfaring og kompetanse innen entreprise og andre rettsspørsmål knyttet til fast eiendom. «Jeg håper jeg […]

Les hele artikkelen
6. mai 2019      Aktuelt

Innløsning av festetomt – taksering av tomt til bolig og fritidshus

Tomtefesteloven har særlige regler som kun gjelder for bolig- og fritidshus. En av disse reglene er tomtefesteloven § 37 som bestemmer vilkårene ved innløsning av tomten, herunder hvilken pris som skal betales. Det er ulike beregningsmåter for innløsningssummen avhengig av om festekontrakten (1) anses som evigvarende, eller (2) at kontrakten anses som tidsbegrenset. Dersom kontrakten […]

Les hele artikkelen
6. august 2018      Aktuelt   Arv, familie og skifte

Medhold i Høyesterett – viktig avklaring av tolkning av barnelovens § 43a om samvær med støttet tilsyn

Høyesteretts ankeutvalg avsa den 29. juni 2018 en kjennelse HR-2018-1285-U hvor Høyesterett kommer med avklarende uttalelser om tolkningen av barneloven § 43 a om samvær med støttet tilsyn. Det var Advokat Maria Cabrera Stråtveit i Dalan Advokatfirma som anket avgjørelsen inn for Høyesterett og anførte at avgjørelsen måtte oppheves, da lagmannsretten ved å overlate til […]

Les hele artikkelen
15. mars 2018      Aktuelt   Arv, familie og skifte

Foreldres rettigheter etter samlivsbrudd – hva kan foreldrene bestemme?

Hvilke avgjørelser om barnet foreldre kan avgjøre alene og hvilke avgjørelser foreldrene må bli enige om, avhenger av om foreldrene har del i foreldreansvaret for barnet, om de har fast eller delt bosted for barnet eller om forelderen har barnet på samvær. Det ligger ulik kompetanse og myndighet for foreldrene til å fatte avgjørelser for […]

Les hele artikkelen
15. februar 2018      Aktuelt   Eiendomsutvikling   Næringseiendommer og boligrett

Citykonferansen 2018

Dalan advokatfirma DA er en av hovedsponsorene og har stand på Citykonferansen som går av stabelen på Plaza hotell i Oslo i dag. Citykonferansen er et av de største og viktigste treffpunktene for eiendomsbransjen i Norge. Velkommen innom oss til en hyggelig prat om eiendom eller andre ting. Les mer om Citykonferansen her.

Les hele artikkelen
5. februar 2018      Aktuelt   Boligrett   Eiendomsutvikling

Ny eierseksjonslov – viktigste nyheter / endringer

Den 1. januar i år trådte ny eierseksjonslov i kraft (Lov om eierseksjoner av 16.06.17 nr. 65). Den nye loven viderefører i betydelig grad tidligere eierseksjonslov av 1997, men inneholder også endel nyheter og endringer. ENKELTE FORHOLD FORTSATT UNDER UTREDNING Selv om loven har trådt i kraft er det enkelte forhold som bl.a. etter Stortingets […]

Les hele artikkelen
25. januar 2018      Aktuelt   Skatte- og avgiftsrett

Ny høyesterettsdom om avskjæring av fremførbart underskudd etter skatteloven § 14-90

Høyesterett avsa nylig en dom om adgangen til å fradragsføre fremførbart underskudd fra forutgående år etter at en minoritetsaksjonær hadde kjøpt opp alle aksjene i selskapet. Det avgjørende for fradragsretten var om det var sannsynlig at utnyttelsen av den generelle skatteposisjonen var det «overveiende motivet» for kjøpet. Høyesterett uttaler at det overveiende motivet for aksjekjøpet […]

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com