Lukk meny

Aktuelt

3. april 2020      Arv, familie og skifte   Boligrett

Hvem skal overta boligen ved samlivsbrudd?

Hva gjør man hvis man ikke blir enig om hvem som skal overta boligen etter et samlivsbrudd? Økonomiske uenigheter kan føre til langvarige konflikter. I denne artikkelen i Boligmentoren har Nordbø og Herskind gått gjennom noen av problemene man kan støte på ved samlivsbrudd, og tips til hva man kan gjøre før det går galt. […]

Les hele artikkelen
6. september 2018      Arv, familie og skifte

Tingstad med nytt oppdrag

Advokat Anne Hazeland Tingstad hos Dalan advokatfirma DA er nå også veileder og sensor i barnerett på Universitetet i Oslo.

Les hele artikkelen
6. august 2018      Aktuelt   Arv, familie og skifte

Medhold i Høyesterett – viktig avklaring av tolkning av barnelovens § 43a om samvær med støttet tilsyn

Høyesteretts ankeutvalg avsa den 29. juni 2018 en kjennelse HR-2018-1285-U hvor Høyesterett kommer med avklarende uttalelser om tolkningen av barneloven § 43 a om samvær med støttet tilsyn. Det var Advokat Maria Cabrera Stråtveit i Dalan Advokatfirma som anket avgjørelsen inn for Høyesterett og anførte at avgjørelsen måtte oppheves, da lagmannsretten ved å overlate til […]

Les hele artikkelen
3. april 2018      Arv, familie og skifte

Manglende kontroll av sakkyndige rapporter kan svekke rettsikkerheten (artikkel fra Dagbladet)

I barnevern- og straffesaker kvalitetssikres den sakkyndiges rapport. Det er rett og slett uforståelig at det ikke skjer i barnelovsaker også. Vi som skriver dette innlegget, arbeider daglig med foreldretvister etter barneloven. Vi møter hyppig rettsapparatet og deres behandling av disse viktige og alvorlige sakene om hvor barna skal bo fast, og vi forholder oss til […]

Les hele artikkelen
15. mars 2018      Aktuelt   Arv, familie og skifte

Foreldres rettigheter etter samlivsbrudd – hva kan foreldrene bestemme?

Hvilke avgjørelser om barnet foreldre kan avgjøre alene og hvilke avgjørelser foreldrene må bli enige om, avhenger av om foreldrene har del i foreldreansvaret for barnet, om de har fast eller delt bosted for barnet eller om forelderen har barnet på samvær. Det ligger ulik kompetanse og myndighet for foreldrene til å fatte avgjørelser for […]

Les hele artikkelen
5. januar 2018      Aktuelt   Arbeidsrett   Arv, familie og skifte   Prosedyre

Nye partnere fra 1. januar 2018

Det er med stor glede vi meddeler at vi har tatt opp advokatene Svein Steinfeld Jervell og Maria Cabrera Stråtveit som partnere i Dalan advokatfirma DA fra årsskiftet. Både Jervell og Stråtveit har vært ansatte advokater i vårt firma i flere år, og er høyt verdsatt og vel ansett både blant sine kolleger og våre […]

Les hele artikkelen
6. desember 2017      Aktuelt   Arv, familie og skifte

Endringer i barneloven – Barneloven endres den 1. januar 2018

Barneloven endres den 1. januar 2018. Hovedformålet bak lovendringene er å fremme et likestilt foreldreskap, som likeverdige omsorgspersoner både under samliv, ved samlivsbrudd og når foreldrene aldri har bodd sammen. Endringene i barneloven innebærer kort oppsummert i hovedsak flg: Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen Varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre […]

Les hele artikkelen
24. august 2017      Arv, familie og skifte

Høring av barn ikke nødvendigvis til barnets beste

Barns rett til å bli hørt er forankret både i Barnekonvensjonen og Barneloven. Hovedformålet er å fremme barns beste. Dessverre er vår oppfatning at høringen av barn som gjennomføres i Norge i dag ikke nødvendigvis er til barnets beste. Dalans advokater Anne Hazeland Tingstad og Maria Cabrera Stråtveit har tatt opp denne viktige problemstillingen i […]

Les hele artikkelen
20. juni 2017      Aktuelt   Arv, familie og skifte

Obligatorisk megling ved samlivsbrudd

Advokat Anne Hazeland Tingstad tar daglig imot mennesker som står i dyp konflikt med en ekspartner. Hennes inntrykk, basert på mange år som advokat i disse sakene, er at obligatorisk felles megling for mange oppleves som en stor belastning, og at felles megling kan være både re-traumatiserende og konflikteskalerende. Du kan lese hele hennes artikkel om […]

Les hele artikkelen
30. mai 2017      Aktuelt   Arv, familie og skifte

Flytte med barn etter samlivsbrudd

Etter barneloven kan den som har barnet fast bosatt hos seg bestemme hvor i landet barnet skal bo. Ved delt bosted bor barnet fast hos begge og begge foreldrene må være enige dersom barnet skal flytte. I tillegg har både bostedsforelder og samværsforelder som ønsker å flytte varslingsplikt. Likevel opplever mange at den ene forelderen […]

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com