Lukk meny

Aktuelt

24. oktober 2013      Fiskerirett   Tvisteløsning og prosedyre

DALAN førte sak om strukturkvoter i Høyesterett

DALAN Advokatfirma førte saken om strukturkvoter for Høyesterett nylig. Saken gjaldt spørsmålet om innføringen av en tidsbegrensning på 25 år for fartøyer som var tildelt tidsubegrensete strukturkvoter, var i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 eller vernet om eiendom i artikkel 1 i tilleggsprotokoll 1 til Den europeiske menneskerettskonvensjon – EMK P1-1 Rederiet Volstad AS […]

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com