Lukk meny

Aktuelt

18. desember 2019      Boligrett   Fast eiendom   Næringseiendommer og boligrett

Endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven med virkning fra 1. januar 2020

skal bidra til et bedre bomiljø i sameier og borettslag, samt hindre profesjonelle aktører å drive «leilighetshotell».

Les hele artikkelen
4. juni 2019      Næringseiendommer og boligrett

Er du selger eller kjøper av en leiegård eller aksjer i et leiegårdsselskap?

I så tilfelle er det viktig å være oppmerksom på leiegårdsloven. Denne bør hensyntas før en eventuell transaksjon for å unngå økonomiske overraskelser.

Les hele artikkelen
15. februar 2018      Aktuelt   Eiendomsutvikling   Næringseiendommer og boligrett

Citykonferansen 2018

Dalan advokatfirma DA er en av hovedsponsorene og har stand på Citykonferansen som går av stabelen på Plaza hotell i Oslo i dag. Citykonferansen er et av de største og viktigste treffpunktene for eiendomsbransjen i Norge. Velkommen innom oss til en hyggelig prat om eiendom eller andre ting. Les mer om Citykonferansen her.

Les hele artikkelen
10. oktober 2017      Aktuelt   Næringseiendommer og boligrett

Ny dom fra Høyesterett: Forkjøpsrett som gjelder ved «salg» av eiendom kan ikke gjøres gjeldende ved fusjon

Høyesterett avsa 31. august 2017 en enstemmig dom som konkluderte med at en forkjøpsrett som kunne gjøres gjeldende «ved salg» av eiendommen ikke kunne gjøres gjeldende når eier ble innfusjonert i et annet selskap. Eiendommen var en næringseiendom med to seksjoner og partene hadde inngått en avtale som blant annet inneholdt en bestemmelse om forkjøpsrett […]

Les hele artikkelen
12. juni 2017      Entreprise- og bygningsrett   Næringseiendommer og boligrett

Ny dom om ansvarsrett i byggesaker – «utlån» av ansvarsrett er risikosport!

«Utlån» av ansvarsrett i byggesaker frarådes. I 2015 kom den kjente BORI-dommen fra Høyesterett. I en fersk lagmannsrettsdom presiseres ansvarshavendes ansvar overfor andre parter enn kommunen. Artikkelen er opprinnelig publisert i Estate Media i juni 2017. Artikkelforfatteren Carl Bore er advokat med Møterett for Høyesterett og partner i DALAN advokatfirma DA. I 2015 kom den […]

Les hele artikkelen
27. januar 2017      Aktuelt   Entreprise- og bygningsrett   Kjøp og salg av bolig   Næringseiendommer og boligrett

Salg av ny bolig: Utbyggere kan nå få forskudd fra boligkjøper uten mangelsgaranti

Årets første rettslige nyvinning om boligentreprise: Utbyggere kan nå kreve forskudd fra boligkjøpere uten å stille mangelsgaranti etter bustadoppføringslova § 12. Lovendringen trådte i kraft 1.1.2017. Bustadoppføringslova har et tosporet garantisystem til vern av boligkjøper/forbruker. For det første må utbygger, ved forskudd, som hovedregel stille garanti etter § 47. Forskuddsgarantien må som hovedregel dekke forskuddets […]

Les hele artikkelen
26. januar 2017      Aktuelt   Entreprise- og bygningsrett   Næringseiendommer og boligrett

Tapte mange hundre millioner på blancoskjøte

Et utviklerselskap unnlot å tinglyse eiendom verdt mange hundre millioner kroner, for å spare dokumentavgift på 1,8 millioner. En tidligere eier gikk senere konkurs og utviklerselskapet tapte da hele eiendomskjøpet til konkursboet. Dette er lagt til grunn i ny rettspraksis fra Høyesterett. I eiendomsbransjen er det stadig en utbredt praksis å droppe tinglysing av eiendomskjøp […]

Les hele artikkelen
18. desember 2015      Aktuelt   Næringseiendommer og boligrett

Eiendomsmegler dømt til å betale kjøper 1,7 millioner i erstatning

En kjøper av en tomt i Bærum vant nylig mot eiendomsmegleren i tingretten. Saken skal ankes. – Tomten ble markedsført som lett bebyggelig, men det var den ikke, sier kjøpers advokat, Thomas Andersen i Dalan Advokatfirma til Aftenposten. Den 790 kvm store tomten ble solgt for 2,9 millioner kroner for to år siden. Nå får […]

Les hele artikkelen
2. november 2015      Aktuelt   Næringseiendommer og boligrett

Småhusplanen 2013 «gjenoppstår fra de døde»

Reguleringsplan S-4220 i Oslo, også kalt Småhusplanen, har stor betydning for fortettingsmulighetene i småhusområdene. Det er antatt at planen omfattet nærmere 30.000 Oslo-eiendommer. En ny versjon av Småhusplanen ble innført i Oslo i 2013. Et hovedformål var å redusere fortettingsadgangen i Oslos småhusområder i forhold til Småhusplanen av 2006. Planen ble senere påklaget av blant […]

Les hele artikkelen
4. februar 2013      Næringseiendommer og boligrett   Tomtefeste

Nye avgjørelser fra Høyesterett om tomtefeste, januar 2013

Det er stadig nye tvister mellom festere og bortfestere som havner for domstolene.

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com