Lukk meny

Aktuelt

25. januar 2018      Aktuelt   Skatte- og avgiftsrett

Ny høyesterettsdom om avskjæring av fremførbart underskudd etter skatteloven § 14-90

Høyesterett avsa nylig en dom om adgangen til å fradragsføre fremførbart underskudd fra forutgående år etter at en minoritetsaksjonær hadde kjøpt opp alle aksjene i selskapet. Det avgjørende for fradragsretten var om det var sannsynlig at utnyttelsen av den generelle skatteposisjonen var det «overveiende motivet» for kjøpet. Høyesterett uttaler at det overveiende motivet for aksjekjøpet […]

Les hele artikkelen
2. januar 2018      Skatte- og avgiftsrett

Rett til fradrag for juridisk bistand og prosesskostnader

Dersom du har kostnader til advokat bør du undersøke om du kan få dekket disse av Staten eller om de er fradragsberettiget i skattemeldingen din. I denne artikkelen vil vi ta en titt på noen eksempler hvor advokatkostnader kommer til fradrag. Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og utgjør alle skattepliktige inntekter fratrukket fradragsberettigede kostnader. Skatt […]

Les hele artikkelen
1. november 2017      Aktuelt   Skatte- og avgiftsrett

Statsbudsjettet 2018 – Skatt og avgift

Den 12. oktober 2017 la Regjeringen frem forslag til statsbudsjettet for 2018. De viktigste forslagene innen skatt og avgift omtales her. Endringene vil hovedsakelig tre i kraft i løpet av 2018. Skatt på alminnelig inntekt reduseres til 23 prosent Skattesatsen på alminnelig inntekt for både personer og selskaper foreslås redusert fra 24 pst. til 23 […]

Les hele artikkelen
22. desember 2016      Selskapsrett   Skatte- og avgiftsrett

Hvem kan beslutte utsatt utbetaling av aksjeutbytte?

I aksjeloven § 8-3 (3) åpnes det for at utbetalingsdagen for vedtatt aksjeutbytte kan settes til inntil seks måneder etter utbyttebeslutningen. Spørsmålet som drøftes i denne artikkelen er om styret kan ha kompetanse til å fastsette slikt utsatt forfall, eller om dette er en eksklusiv kompetanse for generalforsamlingen. INNLEDNING Etter aksjeloven § 8-3 (3) kan […]

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com