Lukk meny

Aktuelt

3. april 2018      Fast eiendom   Tomtefeste

Opphør og avvikling av festekontrakter – borttaking / vederlag

Tomtefeste innebærer at festeren leier tomt til hus som han har eller skal bygge på tomta. Dette gjelder alle slags hus; bolig, fritidshus, boligblokk, næringslokale, lager, garasje osv. Så lenge festeforholdet løper vil festeren ha rett til å disponere tomten mot å betale festeavgift. Men hva skjer når festekontrakten utløper eller blir oppsagt? Skal bygningene […]

Les hele artikkelen
29. september 2017      Aktuelt   Tomtefeste

Frist for å varsle økning av festeavgift løper ut den 1. januar 2018

Tomtefesteloven har regler som gir bortfester rett til å kreve regulering av festeavgiften dersom festeren velger å forlenge festekontrakten i medhold av tomtefesteloven § 33. Reguleringsadgangen ble innført i loven den 1. juli 2015 og gjelder i utgangspunktet for kontrakter som blir forlenget etter dette tidspunktet. Det er imidlertid bestemt at det i en begrenset […]

Les hele artikkelen
4. mars 2014      Aktuelt   Tomtefeste

Prinsippene for fastsetting av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter

Når det gjelder frembortfeste av festetomter, har någjeldende tomtefestelov bestemmelser i tomtefestelovens § 42 om at både grunneier og frembortfester må være part i avtalen med fester. Det er imidlertid ikke tilfelle i alle de fremfestekontrakter som er inngått før et slikt krav kom inn i loven (2002). Særlig ved innløsning av festetomt kan det by […]

Les hele artikkelen
4. februar 2013      Næringseiendommer og boligrett   Tomtefeste

Nye avgjørelser fra Høyesterett om tomtefeste, januar 2013

Det er stadig nye tvister mellom festere og bortfestere som havner for domstolene.

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com