Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Krav om erstatning mot staten for branntomt – byggegrense langs vei

  Etter at et bolighus hadde blitt totalskadet i brann, søkte eier om dispensasjon fra byggegrensen langs vei for å gjenoppføre bolig. Søknaden ble avslått.

  Eier ble sittende med en tomt som var ubebyggelig på grunn av byggeforbudet langs veien, og krevet sitt tap erstattet fra staten v/ Statens vegvesen.

  Vegloven har ikke noen regel som hjemler erstatningsplikt for det offentlige overfor grunneier der byggeforbudet langs vei medfører at eiendommen ikke kan bebygges. Med grunnlag i grunnloven § 105 og en analogi til plan- og bygningsloven § 15-3, tilkjente Statens vegvesen eier av eiendommen erstatning. Statens vegvesen legger til grunn at det skal mye til for at restriksjoner grunnet byggegrenser skal utløse erstatningsplikt. I denne saken var branntomten ubebyggelig, og tomten kunne ikke nyttiggjøres på annen måte.

  Eier ble tilkjent kr. 350.000. Ved utmålingen ble det tatt utgangspunkt i hva som var tapet av en byggeklar tomt.