Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Kurs i Foreldretvister etter barneloven

  Familie

  Med fokus på Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny barnelov: De mest relevante endringsforslagene.

  Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan og Ann Kathrin Nordbø, senioradvokat i advokatfirmaet Dalan holder kurs i samarbeid med JUC. Kurset holdes i Høyres Hus tirsdag 27. september 2022 kl. 09.30-16.00.

  Deltakerne vil få en gjennomgang av gjeldende rett med fokus på oppdatering i rettsutviklingen i saker etter barneloven. Det vil bli gjennomgått de mest sentrale tvistetemaene og prosessreglene for foreldretvistene med oppdatering av rettsutviklingen, herunder forslag til ny barnelov, nyere rettspraksis og nyere lovbestemmelser.

  Innholder bl.a:

  • Saksbehandling av foreldretvister og særskilte prosessregler i barneloven
  • Foreldreansvar
  • Fast bosted
  • Samvær

  Kurset passer for alle som jobber eller skal jobbe med saker etter barneloven.


  Se bio

  Maria Cabrera Stråtveit
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her
  Se bio

  Ann Kathrin Nordbø
  Senioradvokat

  Ta kontakt her