Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Lovforslag om digitale møter i boligselskaper på høring

  Eiendom

  Den 16. oktober 2020 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet («KMD») forslag til endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven på høring. Høringsfristen er 26. november 2020.

  Et relativt tilsvarende forslag ble sendt på høring 30. april 2020. Høringsinnspillene avdekket at det var behov for noe mer utredning av enkelte problemstillinger enn det KMD så for seg. Dette gjaldt først og fremst forholdet til personvernforordningen. Dette resulterte i noen mindre vesentlige endringer i forslaget som nå er sendt ut.

  Formålet med forslagene er å legge til rette for å ta i bruk elektroniske løsninger og at nye teknologiske muligheter kan forenkle beslutningsprosessene i boligbyggelagene, borettslagene og eierseksjonssameierne. Forslaget er også basert på et ønske om å forenkle kommunikasjonen mellom styret og beboerne, samt sikre at flest mulig av beboerne deltar når viktige avgjørelser skal tas, eller viktig informasjon gis.

  Endringsforslagene innebærer en rettslig likestilling av:

  • Generalforsamling, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte
  • Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere)
  • Skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.

  Det er videre foreslått regulering av hvem som har beslutningsmyndighet for hvordan møtet skal gjennomføres, samt beboeres rett til å kreve fysisk møte.

  Høringsbrevet og høringsnotat fra regjeringen kan leses her: Høring – digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon mv. i boliglovene.

  Vi skrev også nærmere om innholdet i forslaget da det kom først gang i april i denne artikkelen.