Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Lovforslag om digitale møter i boligselskaper på høring

  Eiendom

  Den 16. oktober 2020 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet («KMD») forslag til endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven på høring. Høringsfristen er 26. november 2020.

  Et relativt tilsvarende forslag ble sendt på høring 30. april 2020. Høringsinnspillene avdekket at det var behov for noe mer utredning av enkelte problemstillinger enn det KMD så for seg. Dette gjaldt først og fremst forholdet til personvernforordningen. Dette resulterte i noen mindre vesentlige endringer i forslaget som nå er sendt ut.

  Formålet med forslagene er å legge til rette for å ta i bruk elektroniske løsninger og at nye teknologiske muligheter kan forenkle beslutningsprosessene i boligbyggelagene, borettslagene og eierseksjonssameierne. Forslaget er også basert på et ønske om å forenkle kommunikasjonen mellom styret og beboerne, samt sikre at flest mulig av beboerne deltar når viktige avgjørelser skal tas, eller viktig informasjon gis.

  Endringsforslagene innebærer en rettslig likestilling av:

  • Generalforsamling, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte
  • Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere)
  • Skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.

  Det er videre foreslått regulering av hvem som har beslutningsmyndighet for hvordan møtet skal gjennomføres, samt beboeres rett til å kreve fysisk møte.

  Høringsbrevet og høringsnotat fra regjeringen kan leses her: Høring – digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon mv. i boliglovene.

  Vi skrev også nærmere om innholdet i forslaget da det kom først gang i april i denne artikkelen.

   


  Publisert 28.10.2020

  Relaterte artikler

  Boplikt

  Eiendom Boligrett
  Boplikt
  Boplikt innebærer at en eiendom skal benyttes som helårsbolig. Vilkår om boplikt er særlig aktuelt ved landbrukseiendommer, men det kan være boplikt også på mindre eiendommer. Boplikten oppstår når eiendommen [...]
  Skadedyr i huset: Hvem betaler?

  Eiendom
  Skadedyr i huset: Hvem betaler?
  Høsten er høysesong for mus- og rotteangrep. Ikke alle boliger er «musetette». Dessverre oppdages ikke alltid de bygningsmessige svakhetene før dyrene har kommet seg inn i konstruksjonen og påført skade. [...]
  Feste til bolig/fritidshus og næring/andre formål

  Eiendom Tomtefeste
  Feste til bolig/fritidshus og næring/andre formål
  Tomtefesteloven har flere regler som er gitt for å verne om festere av bolighus og fritidshus. Bl.a. gir loven slike festere rett til å innløse tomten etter en viss tid, [...]