Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Marte Strand Sinkerud

  Marte er nyeste tilskudd til Dalan advokatfirma. Hun har særlig kompetanse fra tvisteløsning og sivilprosess, og har bred og variert erfaring fra en rekke privatrettslige og offentligrettslige fagområder. Tidligere har hun jobbet som dommerfullmektig, utreder i Høyesterett og avdelingsleder i Trygderetten. Vi er svært glade for at Marte har blitt en av oss!


  Se bio

  Marte Therese Strand Sinkerud
  Senioradvokat

  Ta kontakt her