Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Nå blir det enklere å selge brukte byggevarer

  Eiendom

  Som ledd i å oppnå Norges klima- og miljømål har regjeringen vedtatt en endring i «Forskrift om dokumentasjon av byggevarer», som skal gjøre det enklere for den som skal selge brukte byggevarer. Endringen innebærer at de nasjonale dokumentasjonskravene som retter seg mot den som skal selge varen, som hittil har vært en barriere for effektiv og miljøvennlig omsetting, i hovedsak fjernes.

  Som følge av strenge krav til dokumentasjon av byggevarer i Norge har det i lang tid vært billigere og mer effektivt å kaste brukte byggevarer. Dokumentasjonskravene har medført at materialer som i høy grad er gjenbrukbare, eksempelvis elementer av stein, betong, glass eller stål, ikke blir solgt videre fordi det er et fordyrende ledd i byggeprosessen.

  Når produksjonen av nye byggevarer genererer store mengder miljøskadelig utslipp, er det et viktig steg på veien mot en sirkulærøkonomi at man nå lettere skal kunne selge varene videre til noen som har bruk for dem. I tillegg har det vært en kraftig prisvekst i prisen på nye byggevarer, noe som også øker behovet for alternativer.

  Forskriftsendringen innebærer i praksis at dokumentasjonen til den brukte byggevaren tillates produsert i et annet ledd i verdikjeden enn av den som river et bygg og skal selge den brukte byggevaren for første gang. Slik endringen legger opp til kan dokumentasjonen nå utarbeides av øvrige aktører i byggeprosessen, som eksempelvis utbyggeren som skal bruke varen, eller en som selger eller videreformidler brukte byggevarer.

  Dette innebærer at den som river bygget og dermed besitter varen, kan omsette den uten å måtte dokumentere en rekke tekniske spesifikasjoner knyttet til blant annet mekanisk motstandsevne, stabilitet, brannsikkerhet, varmeisolering mv. Dette er en vesensforskjell sammenliknet med tidligere, der den brukte byggevaren måtte oppfylle alle kravene før markedsføringen eller distribusjonen av varen.

  I tillegg kan den brukte byggevarens egenskaper nå dokumenteres på andre måter. Det er ikke lenger krav til detaljert identifikasjon av produsenten, importøren, importørens kontaktdetaljer, byggevarens egenskaper, mv. Dette innebærer en større fleksibilitet i omsetningen som er mer tilpasset det faktum at brukte byggevarer naturlig nok ikke svarer til en ny vare, men likevel er fullt ut gjenbrukbare.

  Det er imidlertid verdt å merke seg at unntaket fra dokumentasjonskravene gjelder for brukte byggevarer det ikke er foretatt «vesentlige» endringer av. Vesentlighetskravet innebærer en viss terskel knyttet til at varen må kunne identifiseres, blant annet av HMS-hensyn. Overfor brukeren av den brukte byggevaren ligger som før dokumentasjonskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Dette innebærer at HMS-kravene på byggeplassen er uendret.


  Publisert 24.05.2022

  Relaterte artikler

  Grensejustering og arealoverføring

  Eiendom Eiendomsutvikling
  Grensejustering og arealoverføring
  Grunneiere kan ha behov for å endre eksisterende tomteforhold og grenser. Det være seg ved å slå eiendommer sammen, fradele nye tomter eller å endre grenser ved å overføre areal [...]
  Salgspålegg etter eierseksjonsloven § 38

  Eiendom Tingsrett
  Salgspålegg etter eierseksjonsloven § 38
  Denne artikkelen tar utgangspunkt i eierseksjonslovens § 38. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at tilsvarende bestemmelse gjelder for borettslag og boligaksjeselskaper (borettslagslovens § 5-22). De samme forhold som er redegjort [...]
  Byggesak – kort fortalt

  Eiendom Entreprise
  Byggesak – kort fortalt
  Ønsker du å gjøre tiltak på din eiendom står du overfor en byggesak. Noen tiltak er unntatt søknadsplikt, mens andre er søknadspliktige og kan igangsettes først etter en individuell godkjenning [...]