Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Nye byggeregler fra 1. juli 2015

  Fra og med 1. juli 2015 kan du bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen. Det eneste du trenger å gjøre er å varsle kommunen når bygget er ferdig.

  Det du kan bygget fra 1. juli 2015 uten å søke til kommunen først er:

  • Frittliggende bygg, som eks. garasje, bod, lysthus mv. på inntil 50 kvadratmeter.
  • Bygget må være minimum 1 meter fra nabogrensen og minimum 1 meter fra huset ditt eller annen bygning på tomten
  • Bygget kan ikke ha kjeller
  • Bygget kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
  • Mønehøyden kan maksimalt være 4 meter
  • Gesimshøyden kan maksimalt være 3 meter
  • Bygget kan ikke føres opp over eksisterende vann- og avløpsledninger

  Dersom du er usikker på om ditt bygg faller innenfor reglene anbefaler vi at du tar kontakt med oss eller benytter deg av veiviseren som Direktoratet for Byggkvalitet har utviklet på sine nettsider http://byggutenasoke.dibk.no/#/