Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Nye partnere i Dalan advokatfirma

  Eiendom

  Vi har gleden av å meddele at Benedicte Krogh Grimstad, Hanne-Marie With Solvang og Christian Bugge har tiltrådt som partnere i Dalan fra 1. januar 2021.

  Benedicte Krogh Grimstad har vært i Dalan siden 2012 og har i hele denne perioden vært tilknyttet Dalans eiendomsgruppe og corporate-gruppe. Fra tidligere har hun erfaring fra annet advokatfirma og fra Office of the Attorney General i Washington DC, samt styreverv i bla. BB Bank ASA. Benedicte har omfattende erfaring med eiendomsutvikling, kjøp og salg av fast eiendom og eiendomsselskaper, drift og utleie av næringseiendom, plan- og bygningsrett, tingsrett, boligrett og mangelsaker. Videre arbeider Benedicte mye med fusjoner og oppkjøp, samt generell rådgivning innen selskapsrett og kontraktsrett.

  Hanne-Marie With Solvang begynte i Dalan i 2009. Hun var dommerfullmektig i Nedre Telemark tingrett i perioden 2015-2018. Hanne-Marie er leder av familie- og arverettsgruppen i firmaet og jobber særlig mye med ektefelleskifte og arverett. Hun er også tilknyttet selskapets arbeidsrettsavdeling og har lang erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere. Hanne-Marie har videre erfaring fra andre forretningsjuridiske områder og har blant annet hatt større prosessoppdrag innen kontraktsrett, selskapsrett og eiendomsrett. Hanne-Marie prosederer jevnlig saker i retten, og benyttes også som kursholder.

  Christian Bugge kom til Dalan i 2018 fra kommuneadvokaten i Bærum. Han har tidligere jobbet i advokatfirmaet Thommessen AS’ eiendomsavdeling og hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Han har bred forretningsjuridisk erfaring med særlig vekt på eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett, entreprise/byggekontrakter, rettigheter i fast eiendom og generell kontraktsrett. Han prosederer jevnlig for domstolene.


  Dalan er svært fornøyd med at Benedicte, Hanne-Marie og Christian rykker opp fra senior­advokatstillinger og trer inn i partnerskapet. Opprykkene er en anerkjennelse av deres kompetanse og erfaring som både vi i Dalan og våre kunder setter stor pris på. Opprykkene passer godt inn i den strategiske satsingen som Dalan nå gjennomfører. Dalan har det siste året fått ny profil, gjennomført en betydelig digitalisering av arbeidsform og organisasjon, samtidig som vi har sluppet til flere unge dyktige partnere. Vi er et tradisjonsrikt selskap på full fart fremover!


  Se bio

  Benedicte Krogh Grimstad
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her
  Se bio

  Hanne-Marie With Solvang
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her
  Se bio

  Christian Bugge
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her