Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Oslo kommune krevde opphør av festerett for en boligblokk i Oslo, men tapte i domstolene

  Eiendom

  Dalan advokatfirma v/advokat Harald O. Sletner har bistått en stiftelse som eier en boligblokk på tomt festet fra Oslo kommune. Festekontrakten fra 1934 utløper i 2024, og Oslo kommune varslet at kontrakten ikke ville bli forlenget. Stiftelsen ble videre pålagt å rive og fjerne boligblokken.

  Stiftelsen saksøkte Oslo kommune med krav om at festeforholdet skulle fortsette på samme vilkår som før.

  Oslo tingrett ga stiftelsen medhold. Oslo kommune anket til lagmannsretten, men tapte også i ankesaken. Kommunen anket videre til Høyesterett, men anken ble her ikke tatt til behandling. Lagmannsrettens dom (LB-2022-170510) kan leses her, og er nå rettskraftig.

  Beboerne i blokken kan nå puste lettet ut, vel vitende om at de kan fortsette å bo i sine hjem.


  Se bio

  Harald O. Sletner
  Partner | Advokat (H)

  Ta kontakt her