Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


    Aktuelt

    Prinsippene for fastsetting av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter

    Når det gjelder frembortfeste av festetomter, har någjeldende tomtefestelov bestemmelser i tomtefestelovens § 42 om at både grunneier og frembortfester må være part i avtalen med fester.

    Det er imidlertid ikke tilfelle i alle de fremfestekontrakter som er inngått før et slikt krav kom inn i loven (2002). Særlig ved innløsning av festetomt kan det by på problemer at grunneier ikke er part i avtalen. I 2013 falt en viktig avgjørelse i Høyesterett om dette tema.

    Det spørsmålet som ble prøvet av HR var prinsippene for fastsetting av innløsningssum. Skulle innløsningssummen baseres på en forholdsmessig andel av den totale leien som frembortfesteren betaler til bortfester eller skal den bygge på avtalen mellom frembortfester og fester.