Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Restrukturering, insolvens og konkurs

  Kompetanseområde

  Vi rådgir og bistår i situasjoner der bedrifter eller personer er under økonomisk press.

  Våre advokater bistår også i saker om ansvar for styremedlemmer, daglig leder, revisor eller andre og vår bistand omfatter også rådgivning til privatpersoner, kreditorer og skyldnere.

  Dalan advokatfirma blir regelmessig oppnevnt som bobestyrer i dødsbo under offentlig skifte, også insolvente dødsbo som avvikles etter reglene for konkurs. Våre klienter er virksomheter, ledelse, eiere, ansatte, pant- eller andre rettighetshavere, samt långivere og andre kreditorer

  Vår bistand omfatter:

  • Kreditorrepresentasjon, herunder bistand til norske og utenlandske kreditorer og långivere med å vurdere og foreslå tiltak overfor kunder med økonomiske problemer
  • kreditorer, både personlige og næringsdrivende, med inndrivelse, herunder pant og tilbakehold, utlegg, tvangssalg, arrest, midlertidig sikring og tvangsfullbyrdelse
  • kreditorer i konkurs, gjeldsforhandlinger og ved forslag om akkord eller gjeldssanering
  • å vurdere krav mot styremedlemmer, daglig leder, revisor eller andre
  • Restrukturering, herunder bistand til virksomheter og skyldnere til kartlegging av problemene og forsøke å finne løsninger som gir grunnlag for videre drift
  • forhandlinger med banker, andre kreditorer, kontraktsmotparter og offentlige myndigheter
  • utarbeidelse av forslag til gjeldsordning, og forhandlinger med kreditorene for å få tilslutning til en frivilling ordning
  • Generasjonsskifte; overføring av hele eller deler av virksomheten eller selskapet til neste generasjon i familien eller medarbeidere
  • Forhandlinger på vegne av virksomheter i økonomiske problemer, herunder konstruktiv dialog med kreditorene for å finne en løsning på gjeldsproblemene uten medvirkning fra domstolene
  • Rådgivning til eier, styre og ledelse når et selskap er under konkursbehandling eller kreditorbeskyttelse
  • Utarbeidelse av begjæring på vegne av skyldneren
  • Om rekonstruksjon med kreditorbeskyttelse
  • Konkurs, oppbudsbegjæring
  • Akkord etter konkursloven
  • Utarbeidelse av konkursbegjæring på vegne av kreditor, herunder arbeidstakere hvor det er nødvendig å få åpnet konkurs hos arbeidsgiver for å få dekket lønnskrav
  • Rådgivning, forhandlinger og prosedyreoppdrag i tvistesaker for retten vedrørende ansvarsforhold i insolvente selskaper; herunder erstatningsansvar for styremedlemmer, daglig leder eller revisor
  • Vurdering av og rådgivning knyttet lånetransaksjoner, sikkerhetsstillelser og panterettslige spørsmål
  • Gjennomføring og vurdering av transaksjoner før og etter konkurs
  • Rådgivning, forhandlinger og prosedyreoppdrag vedrørende omstøtelse i konkurs
  • Håndtering av krav og mellomværende med konkursbo
  • Internasjonale insolvensspørsmål

   


  Jon Norvald Evensen
  Partner | Advokat
  Trond Larsen
  Partner | Advokat

  Se hele teamet