Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Selskapsrett

  Kompetanseområde

  Våre advokater søker alltid å finne gode og praktiske løsninger som ivaretar og utvikler våre kunders verdier slik at de kan oppnå sine kommersielle mål.

  Vi bistår våre kunder med å løse komplekse problemstillinger og løpende rådgivning knyttet til overholdelse og anvendelse av det selskapsrettslige regelverket i den daglige driften av virksomheten.

  For alle virksomheter er det viktig å være organisert på en hensiktsmessig måte. Hvilken organisasjonsform som velges har betydning blant annet for ansvar utad, utbetaling til eier samt skatt og avgift. Ved planlegging av transaksjoner er det viktig å finne en optimal selskapsstruktur og transaksjonsmodell, slik at løsningen blir vellykket juridisk og kommersielt.

  Vi bistår både norske og utenlandske klienter. Våre klienter er private personer og selskaper, offentlige klienter samt organisasjoner, stiftelser og foreninger.

  Vår bistand foregår i tett samarbeid med firmaets øvrige fagområder, og mer komplisere saker utfører vi i samarbeide med revisorer og regnskapsførere.

  Vi utfører blant annet følgende bistand:

  • Rådgivning ved valg av selskapsform, herunder stiftelse og registrering av aksjeselskaper og ansvarlige selskaper, indre selskaper mv.
  • Registrering av enkeltpersonsforetak og norske filialer av utenlandske selskaper
  • Bistand i forbindelse med planlegging transaksjoner, herunder valg av transaksjonsmodell
  • Bistand med salg av selskap, herunder aksjesalgsavtale og gjennomføring av transaksjonen
  • Avtaler om virksomhetsoverdragelser
  • Fusjoner og fisjoner, med utarbeidelse av påkrevde selskapsrettslige dokumenter
  • Skifte av eierform, herunder omdanning av personlig drevet næringsvirksomhet til aksjeselskap
  • Due diligence
  • Aksjonæravtaler
  • Generalforsamling, andre styrende organer og daglig ledelse
  • Utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midler, herunder kreditt og transaksjoner
  • Vedtektsendringer
  • Kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser
  • Pliktig dokumentasjon ved avtaler mellom selskap og aksjonær
  • Oppløsning og avvikling
  • Transaksjoner på tvers av landegrensene
  • Generasjonsskifter, herunder selskapsrettslige omstruktureringer og vedtektsendringer for å tilrettelegge for tjenlig eiersituasjon etter generasjonsskiftet
  • Rådgivning og øvrig bistand i aksjonærkonflikter
  • Aksjonærrettigheter og spørsmål om ugyldige selskapsbeslutninger
  • Styreansvar
  • Gransking
  • Prosessoppdrag

  Trond Larsen
  Partner | Advokat
  Jon Norvald Evensen
  Partner | Advokat
  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat

  Se hele teamet