Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Tvisteløsning og prosedyre

  Kompetanseområde

  Tvister er en del av næringslivet fra tid til annen og så lenge en tvist pågår er det krevende både for menneskene og virksomhetene involvert.

  Hos Dalan møter du advokater med forståelse for situasjonen som du eller din virksomhet er i. Vi vurderer kontinuerlig de ulike løsningsalternativene i saken ut i fra både økonomiske, praktiske og kommersielle perspektiver.

  Vi kan tilby deg eller din bedrift en trygg og ressursforsvarlig behandling med et løsningsorientert fokus. Prosedyre for domstolene og voldgift inngår i Dalan advokatfirmas kjernevirksomhet. Dalan advokatfirma fører til enhver tid et stort antall saker ved landets domstoler, også for Høyesterett.

  En del tvister både kan og bør løses utenrettslig. Våre advokater vurderer derfor alltid på ulike stadier om klienten er tjent med en minnelig løsning. I andre tilfeller fører vi saken med ett formål: Å vinne i retten. Målet er at tvisten skal ha minst mulig innvirkning på deg og din økonomi eller ditt selskaps daglige drift, samtidig som vi sikrer et godt resultat i saken.

  Prosess kan ikke sammenliknes med andre advokatoppdrag. I prosess skal advokaten på kort tid presentere klientens sak overbevisende i rettssalen. Det stiller særlige krav til retoriske evner og til grundighet i forberedelsen av bevismateriale og juridisk stoff. Ofte er sakens faktum avgjørende, og våre advokater vil grave frem det nødvendige. Også advokatens evne til å respondere på utspill og nøytralisere «grep» fra motpartens side, er vesentlig. I alt dette vil små detaljer kunne være avgjørende for utfallet i din sak.

  Erfaring er essensielt. Dalan advokatfirma har betydelig prosedyreerfaring og flere av advokatene har Møterett for Høyesterett. Våre advokater tar også oppdrag som voldgiftsdommer i kommersielle tvister og tidvis avholdes voldgift i våre lokaler. Mange av våre advokater har også opptil flere års erfaring fra dommersetet. Vi kjenner med andre ord rettssalen fra begge sider av skranken.


  Finn riktig kontaktperson
  Ikon - Næringsliv
  Se hele teamet