Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Seminar om barn, foreldrekonflikt og sakkyndighet

  Familie

  Den 17. november arrangerte Dalan advokatfirma DA, i samarbeid med psykiater dr. med. Henning Værøy, for første gang «seminar om barn, foreldrekonflikt og sakkyndighet». Ulike aktører som jobber med barnerett, herunder dommere, advokater og psykologer, var tilstede under seminaret.

  Undertemaene for vårt første seminar var «samvær for de minste barna», og «hvordan foreldrekonflikt påvirker barna». Foredragsholderne, Dr. Psychol. Pamela Ludolph og Prof. Dr. Psychol. Frode Thuen, presenterte en gjennomgang av hva nyere forskning viser om disse temaene. Ludolph tok særlig for seg spørsmålet om hva tilknytning har å si for barnas utvikling, samt overnatting for de minste barna. Thuen hadde fokus på barnas helse og generelle tilpasning når det bare er én hoved­omsorgs­person.

  Vi er svært fornøyd med gjennomføringen av seminaret, og fikk mange gode tilbakemeldinger både fra deltakerne og foredragsholderne. Vår opplevelse er at det er stort behov og forespørsel etter kurs med fokus på kunnskap om oppdatert forskning innenfor barneretten.

  Nytt seminar vil bli avholdt den 27. april 2017, og vil da omhandle temaet «foreldrefiendtlighet», om det er relevant og hvilken grad det skal vektlegges i barnefordelingssaker. Vi er stolte av å allerede kunne bekrefte at Prof. Dr. Psychol. Frode Thuen, også vil holde innlegg under neste kurs. Vi arbeider videre med å innhente en utenlandsk foredragsholder med spesial kompetanse innfor området, samt en dommer som kan si noe om hvordan retten håndterer saker der forelderfiendtlighet er et tema.

  Følg link for informasjon om kurs i april 2017.