Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Barnerett

  Kompetanseområde

  Dalan er blant landets ledende fagmiljøer innenfor barnerett, og våre advokater har lang og bred erfaring innenfor de ulike rettslige utfordringene barn og foreldre kan møte.

  Barnerett omfatter rettsregler og prinsipper som berører barn og foreldres rettslige stilling.

  Rettsområdet reguleres av lov om barn og foreldre, barnevernloven, barnekonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner. Felles for alle rettsregler som vedrører barn er at hensynet til barnets beste skal være overordnet.

  Våre familierettsadvokater står bak nettsiden familiejuss.no. På denne siden publiseres det jevnlig artikler om sentrale og dagsaktuelle temaer innenfor barneretten.

  Våre advokater bistår med råd og avklaring av barn og foreldres rettigheter til kontakt og samvær og foreldres myndighet til å ta avgjørelser på barns vegne.

  Vi bistår ved spørsmål om foreldreansvar, bosted og samvær både til mekling og i domstolene. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og fører en rekke foreldretvister for domstolene hvert år.

  Les mer

  Vi bistår også barn/ungdom og foreldre i barnevernssaker. I barnevernssaker bistår vi med råd og veiledning i en tidlig fase, for å bidra til å hindre at en barnevernssak eskalerer unødvendig. I saker hvor det av hensyn til barnet er behov for oppfølgning fra barnevernet bistår vi med å sikre at oppfølgningen gjennomføres i samsvar med gjeldene regelverk.

  Våre advokater deltar både i møter og dialog med barnevernet og har omfattende erfaring med å bistå barn/ungdom/foreldre i saker mot barnevernet for fylkesnemnda og domstolene.

  Les mer


  Maria Cabrera Stråtveit
  Partner | Advokat

  Se hele teamet