Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Familierett

  Kompetanseområde

  Dalan er blant landets ledende fagmiljøer innenfor familierett.

  Familieretten omhandler rettsregler som berører ektefeller og samboere, og våre advokater har lang og bred erfaring innenfor de ulike rettslige problemstillinger som kan oppstå.

  Reglene ved ekteskap er regulert gjennom Ekteskapsloven. Det er begrenset med lovregler for samboere, men de generelle reglene i Husstandsfellesskapsloven dekker noen områder som felles bolig og innbo, samt at Barneloven gjelder for alle med felles barn.

  Det er ekteskapsloven som regulerer rettsforholdet mellom ektefeller samt hvordan eiendeler og verdier fordeles ved ekteskapets opphør. Ekteskapsloven inneholder også regler om adgangen til å inngå ekteskap, fremgangsmåten ved oppløsning og ektefellebidrag, for å nevne noe.

  Hvilke rettigheter ektefeller har i forbindelse med separasjon og skilsmisse, avgjøres i stor grad av hvordan paret har innrettet seg og sin økonomi under ekteskapet.

  Våre advokater kan bistå med rådgivning, utarbeiding av skifteskisse og i forhandlinger. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og bistår i prosess der saken ikke lar seg løse utenrettslig.

  Les mer

  For samboere er det i utgangspunktet ingen lov som regulerer rettsforholdet mellom disse. Det oppstår ingen felles formuesordning. Utgangspunktet er at hver eier sitt. Selv om samboere ikke har felles formuesordning, kan det her også oppstå uenigheter og tvistespørsmål. Det kan dreie seg om;

  1. hvem som eier hva; samt
  2. hvem som skal overta ulike eiendeler.

  Dalan Advokatfirma kan bistå med juridisk bistand ved avtaleregulering, samt rådgivning og representasjon ved samlivsbrudd.

  Les mer


  Maria Cabrera Stråtveit
  Partner | Advokat

  Se hele teamet