Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Tap som følge av feilinvestering i verdipapirer?

  Selskap og skatt

  Det er mye oppmerksomhet i media for tiden knyttet til handel i finansielle instrumenter, så som aksjer og verdipapirer.

  Vår advokat Kristian Bårseth publiserte en artikkel i Finansavisen i vår som forklarer hvilket vern privatpersoner har mot feilinvesteringer.

  Hovedregelen er at privatpersoner som hovedregel må bære tapet sitt selv, og at det må et rettslig grunnlag til for å velte tapet over på motparten. Det spesielle for denne typen kundeforhold er imidlertid at privatpersoner har krav på særlig vern i møte med profesjonelle aktører som banker og andre selskaper som selger finansielle instrumenter / produkter.

  Ved brudd på informasjonsplikten til foretaket kan det foreligge plikt til å erstatte det eventuelle tap som er lidt som følge av investeringen. Dette er imidlertid ingen automatikk – saken må undergis en konkret vurdering.

  Artikkelen kan du lese her.

  Se ellers Bårseths artikkel «Investorbeskyttelse i praksis» som du kan lese her.

  Også artikkelen «Feilinvestering? Eller påført tap etter råd fra investeringsrådgiver?» omhandler temaet, og kan leses her.