Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Tema

  Kontraktsrett i et eiendomsrettslig perspektiv


  Dette er en temaside om de kontraktuaktuelle problemstillinger som eier av eiendom og rettighetshaver til eiendom står overfor.

  Kontraktsrett er i sin kjerne en reguleringsmekanisme som etablerer både rettigheter og plikter mellom partene. Den kan gi mulighet til verdiskapning og foredling av eiendom, ved at reguleringsmekanismer settes i sammenheng med ønskede målsettinger.

  Gode kontrakter begrenser risikoprofiler og kan virke konfliktdempende, ved at mulige uenighetspunkter foregripes og forhåndsreguleres.

  Denne temasiden har kontrakten i førersetet for regulering av eiendom. Den inneholder artikler knyttet til eiendomsutvikling, herunder entrepriserettslige problemstillinger, selskapsrettslige organisering av utviklingsprosjekter samt problemstillinger knyttet til foredling, herunder salg eller utleie, samt drift av eiendom, herunder næringsutleie. Den vil også berøre tilgrensende problemstillinger som arbeidsrett

  Sentralt for temasiden vil være en pamflett om kontraktsrett i et eiendomsrettslig perspektiv, utviklet av advokatene Pål Gude Gudesen og advokat Svein Steinfeld Jervell, og som publiseres én gang i kvartalet.

  Den har til hensikt å bringe til klarhet de muligheter som ulike eiendomsaktører står overfor når forhold knyttet til eiendom skal reguleres. Forhåpningen er at den virker opplysende og klargjørende i det som er et fragmentert regelfelt.


  Pål Gude Gudesen
  Partner | Advokat
  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat

  Artikler

  Artikler innen tema

  Force majeure COVID-19: Kontraktsrettslige virkemidler og sanksjoner

  Eiendom Entreprise
  Force majeure COVID-19: Kontraktsrettslige virkemidler og sanksjoner
  1. Innledning I denne artikkelen vil vi se nærmere på noen utvalgte spørsmål knyttet til hvordan Covid-19 pandemien påvirker totalentrepriser og hvilke virkemidler partene i kontrakten har i den oppståtte [...]
  En lettbent guide til organiseringen av et eiendomsutviklingsprosjekt

  Eiendom Eiendomsutvikling
  En lettbent guide til organiseringen av et eiendomsutviklingsprosjekt
  1. Organiseringsfasen 1.1. Organiseringen må adressere prosjektets muligheter og risiko Organisering av et eiendomsutviklingsprosjekt må ta høyde for den utviklingen som er tiltenkt for prosjektet og adressere de utfordringene og [...]
  Sikring av tomt i et eiendomsprosjekt

  Eiendom Eiendomsutvikling
  Sikring av tomt i et eiendomsprosjekt
  I denne artikkelen vil vi se på hvordan en tomt kan sikres i et eiendomsutviklingsprosjekt. Bakgrunnen for problemstillingen er i hovedsak en motivasjon om å unngå dokumentavgift på eiendomsoverdragelser. Eksempelvis [...]