Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Tomtefesteloven med kommentarer

  Dalan-advokatene Toril G. Kjøllesdal, Thomas Andersen og Harald O. Sletner har gitt ut kommentarutgave til tomtefesteloven.

  Tomtefesteloven gir regler for tomteleie hvor leieren (festeren) har eller skal ha hus på grunnen.

  Loven gjelder uavhengig av om huset er en enebolig, en boligblokk, ei hytte, et kontorbygg, et lager e.l. Ved feste av tomt til bolighus og fritidshus gir loven særlige regler til vern av festerne. Norge fikk sin første tomtefestelov i 1975. Denne ble avløst av någjeldende lov av 20. desember 1996 nr. 106.

  Boken gir en systematisk gjennomgang av tomtefesteloven. I tillegg gis det kommentarer til endringsloven av 19. juni 2015 nr. 63, som inneholder flere viktige tilpasningsregler. Reglene om tomtefeste er til dels kompliserte og vanskelig tilgjengelige. Boken vil derfor være et viktig verktøy for advokater, dommere og andre som i sitt arbeid har med tomterettslige problemstillinger å gjøre. Den vil også kunne gi god veiledning for grunneiere og festere som har behov for å sette seg inn i tomtefestelovens regler.

  Boken kan kjøpes her: Tomtefesteloven med kommentarer