Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Tre nye partnere til Dalan: – Med disse tilfører vi faglig tyngde og erfaring innen fast eiendom og selskapsrett

  Eiendom

  Carl Philip Fleischer, Kristian Bårseth og Erik Landa tiltrer som partnere i Dalan.

  -Dette er høyt kvalifiserte advokater som vil styrke vår kompetanse innenfor skatt, merverdiavgift, kontraktsrett og entreprise. Rekrutteringen er en del av vår strategi om faglig tyngde og ivaretagelse av klientenes interesse,  sier styreleder Håkon Mathiesen.

  Carl Philip Fleischer har de siste årene jobbet som senioradvokat i Arntzen de Besche hvor han var tilknyttet prosedyre- og eiendomsavdelingen. Han startet som partner i Dalan på nyåret, etter et år som konstituert statsadvokat. Han har tidligere erfaring som dommerfullmektig, i Kongsberg og Moss tingrett.

  Jeg har hatt en allsidig, morsom, og ikke minst lærerik tid i Arntzen de Besche. Dalan er et firma med sterkere fokus på de rettsområdene jeg ønsker å jobbe med, nemlig fast eiendom og miljørett, der jeg vil få muligheten til å utvikle mine interessefelt videre, sier Carl Philip.

  Kristian Bårseth blir partner i Dalan fra 20. februar i år, og kommer fra stilling som advokat hos Schjødt i Oslo, hvor han var tilknyttet firmaets prosedyreavdeling. I Schjødt arbeidet han med en rekke prosedyre- og rådgivningsoppdrag knyttet til blant annet kontraktsrett, erstatningsrett og verdipapirhandel. Kristian har også erfaring fra Lovavdelingen i Justisdepartementet og fra Domstoladministrasjonen. Han har god kompetanse innen sivilprosess og forvaltningsrett. Videre har han fem års erfaring som dommerfullmektig og konstituert lagdommer.

  -Jeg ser veldig frem til å begynne i Dalan og der kunne arbeide med et vidt spenn av saker innenfor erstatnings- og kontraktsrett, verdipapirhandel og forsikringsrett. Dalan er et solid firma hvor jeg kan få nytte av min erfaring samtidig som firmaets klienter gis spesialisert bistand innenfor det som etterspørres. Det gjelder også i faget prosedyre for domstolene, hvor jeg både har prosedyreerfaring som advokat og erfaring som dommer, sier Kristian.

  Erik Landa blir partner i Dalan fra 1. mai i år. Han kommer fra verdipapiravdelingen i Finanstilsynet og har tidligere vært senioradvokat i Grette’s Corporate- og Finansavdeling, og advokat i KPMG, Wiersholm og EY. Han har lang erfaring som advokat med bistand til klienter innen selskapsrett og merverdiavgift. I Finanstilsynet har han ledet arbeidet med gjennomføring av endringer i verdipapirhandellovens regler om flagging og gjennomføring av Markedsmisbruksforordningen (MAR) og MiFID II.

  -Jeg er veldig glad for nå å kunne få muligheten som partner i Dalan. Firmaet har en spennende profil og jeg tror min erfaring innen merverdiavgift og skatt vil kunne gi synergier overfor firmaets eiendomsklienter. Jeg tror også min spisskompetanse på de nye reglene for blant annet utstedere i MAR vil kunne være et spennende satsingsområde, sier Erik.


  Publisert 03.02.2023

  Relaterte artikler

  Boplikt

  Eiendom Boligrett
  Boplikt
  Boplikt innebærer at en eiendom skal benyttes som helårsbolig. Vilkår om boplikt er særlig aktuelt ved landbrukseiendommer, men det kan være boplikt også på mindre eiendommer. Boplikten oppstår når eiendommen [...]
  Skadedyr i huset: Hvem betaler?

  Eiendom
  Skadedyr i huset: Hvem betaler?
  Høsten er høysesong for mus- og rotteangrep. Ikke alle boliger er «musetette». Dessverre oppdages ikke alltid de bygningsmessige svakhetene før dyrene har kommet seg inn i konstruksjonen og påført skade. [...]
  Vi blir flere, og åpner kontor i Lillestrøm

  Annet Nyheter
  Vi blir flere, og åpner kontor i Lillestrøm
  «Det er med stor glede vi kan meddele at vi åpner et nytt kontor sentralt i Lillestrøm. Dalan advokatfirma har lenge hatt et stort nedslagsfelt i Romerike-regionen, men med denne [...]