Lukk meny
Arbeidsområder » Tvisteløsning og prosedyre

Tvisteløsning og prosedyre

Prosedyre for domstolene og voldgift inngår i Dalan advokatfirmas kjernevirksomhet. Dalan advokatfirma fører til enhver tid et stort antall saker ved landets domstoler og vi prosederer også jevnlig prinsipielle saker for Høyesterett. Firmaet har videre erfaring med sakførsel for Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

En del tvister kan løses utenrettslig. Våre advokater vurderer derfor alltid på ulike stadier om klienten er tjent med en minnelig løsning, eksempelvis gjennom rettsmekling. I andre tilfeller fører vi saken med ett formål: Å vinne i retten.

Prosess kan ikke sammenliknes med andre advokatoppdrag. I prosess skal advokaten på kort tid presentere klientens sak overbevisende i rettssalen. Det stiller særlige krav til retoriske evner og til grundighet i forberedelsen av bevismateriale og juridisk stoff. Ofte er sakens faktum avgjørende, og våre advokater vil graver frem det nødvendige. Også advokatens evne til å respondere på utspill og nøytralisere «grep» fra motpartens side, er vesentlig. I alt dette vil små detaljer kunne være avgjørende for utfallet i din sak.

Erfaring er essensielt. Dalan advokatfirma har betydelig prosedyreerfaring og flere av advokatene har Møterett for Høyesterett. Våre advokater tar også oppdrag som voldgiftsdommer i kommersielle tvister og tidvis avholdes voldgift i våre lokaler. Mange av våre advokater har også opptil flere års erfaring fra dommersetet. Vi kjenner med andre ord rettssalen fra begge sider av skranken.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com