Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Veiledningen til TEK17 er oppdatert

  Eiendom

  Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) ble oppdatert 1. oktober. Det er gjort mindre endringer og presiseringer i veiledningen til TEK 17 for blant annet bestemmelser om planløsning, våtrom, innvendig vanninstallasjon og energi. Endringene er gjort for å klargjøre regelverket, det er ikke ment å endre regelverket på kravsnivå.

  Veiledningen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). DiBK er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett.

  TEK 17 med veiledning finner du her.