Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Veiledningen til TEK17 er oppdatert

  Eiendom

  Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) ble oppdatert 1. oktober. Det er gjort mindre endringer og presiseringer i veiledningen til TEK 17 for blant annet bestemmelser om planløsning, våtrom, innvendig vanninstallasjon og energi. Endringene er gjort for å klargjøre regelverket, det er ikke ment å endre regelverket på kravsnivå.

  Veiledningen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). DiBK er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett.

  TEK 17 med veiledning finner du her.

   


  Publisert 29.10.2020

  Relaterte artikler

  Boplikt

  Eiendom Boligrett
  Boplikt
  Boplikt innebærer at en eiendom skal benyttes som helårsbolig. Vilkår om boplikt er særlig aktuelt ved landbrukseiendommer, men det kan være boplikt også på mindre eiendommer. Boplikten oppstår når eiendommen [...]
  Skadedyr i huset: Hvem betaler?

  Eiendom
  Skadedyr i huset: Hvem betaler?
  Høsten er høysesong for mus- og rotteangrep. Ikke alle boliger er «musetette». Dessverre oppdages ikke alltid de bygningsmessige svakhetene før dyrene har kommet seg inn i konstruksjonen og påført skade. [...]
  Feste til bolig/fritidshus og næring/andre formål

  Eiendom Tomtefeste
  Feste til bolig/fritidshus og næring/andre formål
  Tomtefesteloven har flere regler som er gitt for å verne om festere av bolighus og fritidshus. Bl.a. gir loven slike festere rett til å innløse tomten etter en viss tid, [...]